Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Dzierżawy i najem

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU 2021-01-05
  WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU 2021-01-05
  WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU 2021-01-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Lipiu. 2020-12-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2018-01-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2020-07-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obręb Narol. 2020-03-19
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu, Hucie Różanieckiej, Lipiu, Łówczy, Płazowie i Rudzie Różanieckiej. 2019-11-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-09-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2019-03-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Lipiu. 2019-02-27
  Wykaz nieruchomości -lokal użytkowy przeznaczony do najmu 2019-01-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu. 2018-12-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Hucie Różanieckiej. 2018-12-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Płazowie. 2018-12-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obręb Narol. 2018-11-20
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obręb Narol. 2018-11-15
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2017-12-07
  WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu 2017-05-26
  WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu 2017-05-26
  WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu 2017-03-30
  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne. 2016-12-06
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Płazów 2016-07-12
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU JAKO LOKAL UŻYTKOWY 2016-06-08
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU JAKO LOKAL UŻYTKOWY 2016-05-12
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU - GARAŻE 2015-12-11
  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu, Hucie Różanieckiej i Kadłubiskach. p 2015-12-08
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU 2015-09-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokale użytkowe 2015-03-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 2014-12-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - garaże 2014-12-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu 2014-11-28
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu i Lipiu 2014-11-28
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - garaż 2014-09-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2014-03-17
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2014-02-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Płazowie 2013-11-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Lipiu, Narolu, Łówczy i Rudzie Różanieckiej 2013-11-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Lipiu - zbiornik wodny 2013-11-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Narol 2013-11-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na poprawę nieruchomości przyległej 2013-07-22
  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, oznaczonych jako: część działki nr 521 - pow. 0,85 ha, część działki nr 787 - pow. 1,65 ha i część działki nr 843/1 - pow. 0,50 ha, położonych w Hucie Różanieckiej 2013-03-26
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2012-12-20
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obręb Kadłubiska, działka nr 274 o pow. 0,02 ha 2012-12-06
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o pow. 0,0090 ha - Jędrzejówka 2012-11-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o pow. 0,0058 ha - Narol 2012-11-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu bez przetargu 2012-09-07
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na dzierżawę działki rolnej w Hucie Różanieckiej 2012-06-22
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 2011-12-09
  Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej 2011-12-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 562/7 o pow. 0,95 ha, położona w Płazowie 2011-11-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część działki nr 2311/11 o pow. 0,0058 ha, położonej w Narolu, zabudowanej budynkiem sklepu 2011-10-12
  wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działki nr nr: 685, 686 i 687 o łącznej pow. 0,7587 ha, położone w Narolu 2011-10-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część działki nr 521 o pow. 0,26 ha, położonej w Hucie Różanieckiej 2011-10-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Narolu Wsi - na utworzenie zakładu zagospodarowania odpadów. 2011-09-19
  Ogłoszenie I przetargu pisemnego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o pow. 1,00 ha, położonej w Narolu Wsi - z przeznaczeniem na utworzenie zakładu zagospodarowania odpadów 2011-11-04
  Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy - Łówcza 2011-03-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - łąka o pow. 0,18 ha do użyt. rolniczego - Ruda Różaniecka 2010-12-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na poprawę warunków zagospodarowania działek budowlanych 2010-12-02
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Lipsku 2010-12-01
  wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej 2010-12-01
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Łówcza- działki nr 638 i nr 642 2010-08-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Huta Różaniecka - cz. działki nr 787 2010-08-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Narol- część działek nr:257/1, 6991/, 55/28 i 394 2010-08-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Łowczy 2010-08-06
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Huta Różaniecka 2010-04-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2010-02-23
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2010-02-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2010-02-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2010-02-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2009-11-30
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - Narol 2009-06-26
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2009-02-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2009-01-28
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 2008-12-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-12-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-11-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - piaskownia 2008-07-04
  Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy 2008-05-15
  Wykaz nieruchomości położonych w Narolu, objętych księgą wieczysta Nr 27109, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonych do d z i e r ż a w y 2008-02-13
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny