Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zapytania ofertowe

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Opracowanie dokumentacji projektowej ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Łukawica" 2021-07-14
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1640 R Paary - Granica województwa - Narol Wieś poprzez budowę ścieżki rowerowej 2021-06-25
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1640 R Paary - Granica województwa - Narol Wieś wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 2021-06-07
  Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipsko 2021-05-26
  Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipsko 2021-05-19
  Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol 2020-12-31
  ZAPYTANIE OFERTOWE "Zaprojektowanie i budowa sieci punktów dostępowych do Internetu oraz usługa serwisowa w ramach projektu WIFI4EU" 2020-12-21
  Wykonanie usług leśnych na 2021 rok 2020-11-25
  Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Narol Wieś 2020-10-21
  Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa laptopów wraz oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła +" 2020-10-22
  Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Narol Wieś" 2020-09-22
  Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa laptopów wraz oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła +" 2020-07-24
  Zapytanie ofertowe Na zadanie pn.:Usuwanie i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol 2020-07-13
  Zapytanie ofertowe nr ZPO.4.2020 na utworzenie serwisu internetowego e-muzeum 2020-02-28
  Zapytanie ofertowe na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Narol 2019-12-04
  Zapytanie ofertowe na Wykonanie usług leśnych na 2020 rok 2020-01-13
  Zapytanie ofertowe nr ZPO.2.2020 na Wykonanie usług leśnych na 2020 rok 2020-01-23
  Zapytanie ofertowe 2020-01-27
  Zapytanie ofertowe nr ZPO.3.2020 Sukcesywny zakup oleju napędowego (ON) w systemie bezgotówkowym 2020-02-04
  Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol 2019 2019-09-04
  Zapytanie ofertowe na ,,Przebudowę i remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu w celu utworzenia Klubu "Senior+". 2019-07-23
  Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na postawie zasad szczegółowych dotyczących udzielenia zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów wg. załącznika nr 8.1 do Podręcznika Programu Interreg Polska-Słowacja na ,,Budowę wiat 2019-06-24
  Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na postawie zasad szczegółowych dotyczących udzielenia zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów wg. załącznika nr 8.1 do Podręcznika Programu Interreg Polska-Słowacja na ,,Budowę wia 2019-05-15
  Zapytanie ofertowe -przebudowa zasilania do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Różaniecka 2019-05-08
  Zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie Programu ochrony środowiska na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026 dla gminy Narol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-04-08
  Zapytanie ofertowe w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia dotyczącego Nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi prowadzonymi we wnętrzu Cerkwi w Narolu 2018-02-12
  Zapytanie ofertowe w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia dotyczącego Nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi prowadzonymi we wnętrzu Cerkwi w Narolu 2018-01-22
  Ogłoszenie na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Narol. 2017-12-15
  Zaproszenie do złożenia złozenia ofert cenowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol 2017 2017-05-16
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol w zakresie zapewnienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /pedagogicznych/ dla dzieci z zaburzeniami 2017-02-14
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol w zakresie zapewnienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /pedagogicznych/ dla dzieci z zaburzeniami 2017-01-31
  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Budowa sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku" 2017-01-30
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań wspierających Zamawiającego w opracowaniu 2017-01-16
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol 2016-12-09
  OGŁOSZENIE 2016-09-22
  Zaproszenie do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol” 2016-06-24
  Zapraszenie do składania ofert cenowych na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol”. 2016-06-01
  Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie 2016-04-05
  Konkurs ofert narealizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-02-01
  Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania gminy "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehablilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego-PSOUU Koło w Tomaszowie Lub. w roku 2016." 2015-12-21
  Zapraszenie do składania ofert cenowych na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol”. 2015-06-02
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol 2015-01-16
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014” 2014-12-29
  Zapytanie ofertowe - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol” 2014-05-21
  Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014 2013-11-27
  Nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. 2013-09-24
  Zapytanie ofertowe Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu 2013-05-23
  INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PODZIAŁ DZIAŁEK 2013-06-11
  ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. geodezyjnego podziału działek 2013-05-23
  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol 2012-11-20
  Konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku 2012 2012-01-27
  Ogłoszenie konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2011-02-18
  Gmina Narol ogłasza nabór partnerów do realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Narol poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” 2009-11-05
  Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2009-01-26
  konkurs ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego 2008-02-19
  konkurs na dowóz osób niepełnosprawnych 2008-02-05
  konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu 2007-07-04
  konkurs ofert narealizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-03-28
  Unieważnienie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i spoprtu 2007-03-21
  Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2007-03-06
  konkurs na "dowóz dzieci niepełnosprawnych" 2007-02-19
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 60 000 euro - dostawa węgla kamiennego 2007-01-04
  Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro 2006-12-19
  Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2006-01-18
  Konkurs na dowóż dzieci niepełnosprawnych 2006-01-13
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny