Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zapytania ofertowe

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Usuwanie i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol 2021-08-25
  Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Narol oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania wraz zabezpieczeniem opiekunów podczas przewozu w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-18
  Opracowanie dokumentacji projektowej ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Łukawica" 2021-07-14
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1640 R Paary - Granica województwa - Narol Wieś poprzez budowę ścieżki rowerowej 2021-06-25
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1640 R Paary - Granica województwa - Narol Wieś wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 2021-06-07
  Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipsko 2021-05-26
  Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipsko 2021-05-19
  Wykonanie usług leśnych na 2021 rok 2020-11-25
  ZAPYTANIE OFERTOWE "Zaprojektowanie i budowa sieci punktów dostępowych do Internetu oraz usługa serwisowa w ramach projektu WIFI4EU" 2020-12-21
  Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol 2020-12-31
  Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa laptopów wraz oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła +" 2020-10-22
  Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Narol Wieś 2020-10-21
  Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Narol Wieś" 2020-09-22
  Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa laptopów wraz oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła +" 2020-07-24
  Zapytanie ofertowe Na zadanie pn.:Usuwanie i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol 2020-07-13
  Zapytanie ofertowe nr ZPO.4.2020 na utworzenie serwisu internetowego e-muzeum 2020-02-28
  Zapytanie ofertowe na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Narol 2019-12-04
  Zapytanie ofertowe na Wykonanie usług leśnych na 2020 rok 2020-01-13
  Zapytanie ofertowe nr ZPO.2.2020 na Wykonanie usług leśnych na 2020 rok 2020-01-23
  Zapytanie ofertowe 2020-01-27
  Zapytanie ofertowe nr ZPO.3.2020 Sukcesywny zakup oleju napędowego (ON) w systemie bezgotówkowym 2020-02-04
  Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol 2019 2019-09-04
  Zapytanie ofertowe na ,,Przebudowę i remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu w celu utworzenia Klubu "Senior+". 2019-07-23
  Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na postawie zasad szczegółowych dotyczących udzielenia zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów wg. załącznika nr 8.1 do Podręcznika Programu Interreg Polska-Słowacja na ,,Budowę wiat 2019-06-24
  Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na postawie zasad szczegółowych dotyczących udzielenia zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów wg. załącznika nr 8.1 do Podręcznika Programu Interreg Polska-Słowacja na ,,Budowę wia 2019-05-15
  Zapytanie ofertowe -przebudowa zasilania do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Różaniecka 2019-05-08
  Zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie Programu ochrony środowiska na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026 dla gminy Narol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-04-08
  Zapytanie ofertowe w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia dotyczącego Nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi prowadzonymi we wnętrzu Cerkwi w Narolu 2018-02-12
  Zapytanie ofertowe w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia dotyczącego Nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi prowadzonymi we wnętrzu Cerkwi w Narolu 2018-01-22
  Ogłoszenie na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Narol. 2017-12-15
  Zaproszenie do złożenia złozenia ofert cenowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol 2017 2017-05-16
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol w zakresie zapewnienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /pedagogicznych/ dla dzieci z zaburzeniami 2017-02-14
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol w zakresie zapewnienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /pedagogicznych/ dla dzieci z zaburzeniami 2017-01-31
  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Budowa sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku" 2017-01-30
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań wspierających Zamawiającego w opracowaniu 2017-01-16
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol 2016-12-09
  OGŁOSZENIE 2016-09-22
  Zaproszenie do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol” 2016-06-24
  Zapraszenie do składania ofert cenowych na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol”. 2016-06-01
  Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie 2016-04-05
  Konkurs ofert narealizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-02-01
  Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania gminy "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehablilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego-PSOUU Koło w Tomaszowie Lub. w roku 2016." 2015-12-21
  Zapraszenie do składania ofert cenowych na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol”. 2015-06-02
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol 2015-01-16
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014” 2014-12-29
  Zapytanie ofertowe - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol” 2014-05-21
  Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014 2013-11-27
  Nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. 2013-09-24
  Zapytanie ofertowe Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu 2013-05-23
  INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PODZIAŁ DZIAŁEK 2013-06-11
  ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. geodezyjnego podziału działek 2013-05-23
  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol 2012-11-20
  Konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku 2012 2012-01-27
  Ogłoszenie konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2011-02-18
  Gmina Narol ogłasza nabór partnerów do realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Narol poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” 2009-11-05
  Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2009-01-26
  konkurs ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego 2008-02-19
  konkurs na dowóz osób niepełnosprawnych 2008-02-05
  konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu 2007-07-04
  konkurs ofert narealizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-03-28
  Unieważnienie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i spoprtu 2007-03-21
  Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2007-03-06
  konkurs na "dowóz dzieci niepełnosprawnych" 2007-02-19
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 60 000 euro - dostawa węgla kamiennego 2007-01-04
  Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro 2006-12-19
  Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2006-01-18
  Konkurs na dowóż dzieci niepełnosprawnych 2006-01-13
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny