Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisje Rady Miejskiej

Drukuj
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Tadeusz Kukiełka
Członek Komisji Maria Obuchowska
Członek Komisji Bogusława Adamek
Członek Komisji Mariusz Franus
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Przewodniczący Paweł Farion
Członek Komisji Grzegorz Sabal
Członek Komisji Jan Lasota
Członek Komisji Adam Machlarz
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Artur Kida
Członek Komisji Grzegorz Haras
Członek Komisji Adam Malec
Członek Komisji Adam Machlarz
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Przewodniczący Mariusz Franus
Członek Komisji Grzegorz Patałuch
Członek Komisji Grzegorz Sabal
Członek Komisji Jan Pudełko
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca Maria Obuchowska
Wiceprzewodniczący Komisji Grzegorz Haras
Członek Komisji Jadwiga Kałun-Wolańczyk
Członek Komisji Tadeusz Kukiełka
Członek Komisji Adam Malec

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny