Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Burmistrz. Rada nadzoruje działalność sołectwa, ustala budżet i plan jego realizacji.

Nazwa pozycji Data
Chlewiska 2013-07-26
Dębiny 2013-07-26
Huta Różaniecka 2013-07-26
Huta Złomy 2013-07-26
Jędrzejówka 2013-07-26
Kadłubiska 2013-07-26
Lipie 2013-07-26
Lipsko 2013-07-26
Łówcza 2013-07-26
Łukawica 2013-07-26
Narol 2013-07-26
Narol Wieś 2013-07-26
Płazów 2013-07-26
Podlesina 2013-07-26
Ruda Różaniecka 2013-07-26
Wola Wielka 2013-07-26
Projekty statutów sołectw 2010-12-28
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny