Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi

Drukuj

W dziale tym publikowane są informacje na temet przetargów ogłaszanych przez Urząd Miasta i Gminy Narol.

Nazwa pozycji Data
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych z terenu Gminy Narol oraz z PSZOK w 2021 r. 2020-11-24
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Narol 2020-11-06
Budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lipsko, gm. Narol. 2020-10-28
Budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Różaniecka, gm. Narol 2020-10-28
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Narol 2020-10-13
ZP.271.6.2020 WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY NAROL 2020-08-17
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łówcza, gm. Narol 2020-08-12
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie, gm. Narol 2020-08-12
ZP.271.5.2020 Budowa stacji wodociągowej wraz z budową nowej studni wierconej oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Podlesina, gm. Narol. 2020-08-10
Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Narol do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Narol oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania wraz zabezpieczeniem opiekunów podczas przewozu w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-09
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczego z wyposażeniem oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu 2020-04-24
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy 2020-02-07
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Narol oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2019-12-12
ZP.271.11.2019 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy 2019-11-20
ZP.271.10.2019 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łówcza i Narol 2019-11-08
Zapytanie ofertowe na Budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Chlewiska, Dębiny, Łówcza i Wola Wielka w Gminie Narol 2019-08-19
ZP.271.9.2019 Przebudowa dróg w m. Łówcza i Lipie gm. Narol 2019-09-05
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY NAROL 2019-08-21
ZP.271.2.2019 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol 2019-02-01
ZP.271.3.2019 Rozbudowa i doposażenie OSZOK w Gminie Narol 2019-02-21
ZP.271.4.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2019-03-08
ZP.271.5.2019 Przebudowa dróg w Gminie Narol 2019-04-18
ZP.271.6.2019 Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Naro 2019-06-07
ZP.271.7.2019 Termomodernizacja Budynków komunalnych w Gminie Narol 2019-08-01
ZP.271.1.2019 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol 2019-01-16
ZP.271.19.2018 Wykonanie usług leśnych na 2019r 2018-12-14
ZP.271.18.2018 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 PLN 2018-12-05
ZP.271.17.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2018-12-04
ZP.271.16.2018 Przebudowa drogi do Huty Starej w miejscowości Huta Złomy dz. nrewid.1885 w km 0+000-0+560 2018-10-18
ZP.271.15.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: 2018-10-10
ZP.271.14.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka 2018-10-01
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Narol 2018-09-13
ZP.271.11.2018 Budowa czterech wiat z wyposażeniem oraz pomostami w Gminie Narol 2018-07-25
ZP.271.12.2018 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol 2018-08-09
ZP.271.10.2018 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol 2018-07-19
ZP.271.9.2018 Budowa czterech wiat z wyposażeniem oraz pomostami w Gminie Narol 2018-07-05
ZP.271.7.2018 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol 2018-06-28
ZP.271.6.2018 Budowa czterech wiat z wyposażeniem oraz pomostami w Gminie Narol 2018-06-14
ZP.271.8.2018 Przebudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior + 2018-06-28
ZP.271.5.2018 Przebudowa drogi gminnej o nr 005171R długość 288,0 mb oraz drogi gminnej o nr 005170R o długości 673,00 mb w Narolu 2018-06-05
ZP.271.4.2018 Przebudowa drogi gminnej o nr 005171R długość 288,0 mb oraz drogi gminnej o nr 005170R o długości 673,00 mb w Narolu 2018-05-10
Zp.271.3.2018 Przebudowa dróg ul. Polna , ul Młynki, ul. Józefowska w Narolu oraz droga na dz.nr 381 w Hucie Różanieckiej 2018-04-04
ZP.271.2.2018 Wykonanie usług leśnych 2018-02-12
ZP.271.1.2018 Wykonanie usług leśnych 2018-01-24
ZP.271.19.1.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2018-01-04
ZP.271.13.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-11-06
Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin: BaranówSandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba 2017-11-30
ZP.271.15.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2017-12-01
ZP.271.16.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-12-11
ZP.271.17.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2017-12-13
ZP.271.18.2017 Wykonanie usług leśnych 2017-12-19
ZP.271.14.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-11-13
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba 2017-12-28
ZP.271.10.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-09-25
ZP.271.11.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-09-29
ZP.271.12.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-10-05
Dostawa 49 laptopów, 13 szt. routerów WiFi, 88 tabletów, 5 komputerów w obudowie typu All-in-One wraz z Implementacją 97 E-Usług na poziomie 3 [15 szt.] i 4 dojrzałości [82 szt.], w tym e-usługi A2A 12 szt.; A2B 14 szt.; A2C 17 szt., udostępnionych dla sp 2017-10-27
ZP.271.19.1.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2018-01-04
ZP.271.4.2017 Budowa windy przy budynku Szkoły Podstawowej w Narolu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-02-22
ZP.271.3.2017 Budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Narolu 2017-02-07
ZP.271.9.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-09-11
ZP.271.5.2017 Budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Narolu 2017-03-06
ZP.271.6.9.2017 Informacja z otwarcia ofert 2017-04-10
ZP.271.6.11.2017 Informacja o wyborze oferty 2017-04-13
ZP.271.7.2017 Budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Narolu 2017-05-04
ZP.271.8.2017 Przebudowa dróg ul. Wałowa w Lipsku oraz ul .Sobieskiego w Narolu 2017-08-16
ZP.271.2.2017 Wykonanie usług leśnych 2017-01-17
ZP.271.1.2017 Budowa Sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku. 2017-01-16
ZP.271.5.2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2016-11-30
ZP.271.4.2016 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY NAROL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2016-11-14
ZP.271.3.2016 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol 2016-05-25
ZP.271.2.2016 Przebudowa drogi gminnej Narol-Łówcza Nr 005169 w km 0+100 -1+720 w miejscowości Łówcza 2016-05-25
ZP.2711.2016 Wykonanie usług leśnych 2016-01-04
ZP.271.6.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2015-12-15
ZP.271.5.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2015-12-02
ZP.271.4.2015 Przebudowa drogi w miejscowości Kadłubiska dz. nr ewid.356 w km 0+000-0+400, dz.nr ewid. 364,342 w km 0+000-0+650 oraz dz.nr ewid. 278/6 w km 0+000-0+322 2015-10-07
ZP.271.3.2015 Przebudowa drogi powiatowej nr 1640R Narol Wieś-Paary- granica województwa 2015-05-12
ZP.271.2.2015 Odbudowa dróg 2015-04-02
ZP.271.1.2015 Remont dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Narol 2015-03-13
ZP.271.13.2014 Wykonanie usług leśnych 2014-12-09
ZP.271.14.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol. 2014-12-08
ZP.271.12.2014Zakup 30 komputerów stacjonarnych, 5 drukarek 2014-12-05
ZP.271.11.2014Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2014-11-28
ZP.271.10.2014Zakup 30 komputerów stacjonarnych, 5 drukarek z dodatkowym tonerem 2014-10-31
ZP.271.9.2014 Zakup 30 komputerów stacjonarnych, 5 drukarek z dodatkowym tonerem 2014-10-13
ZP.271.8.2014 Remont drogi powiatowej nr 1639R w Narolu, oraz drogi gminnej ul. Zadymarka w Rudzie Różanieckiej 2014-10-02
ZP.271.7.2014 Zakup energii elektrycznej 2014-09-29
ZP.271.6.2014 Odbudowa drogi z Łówczy Starej do Łówczy Nowej na dz. Nr ewid. 1296/1,1297/8 w km 0+000 - 1+800 w miejscowości Łówcza 2014-08-28
PS.4211.1.4.1.2.2014 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 11 uczestników projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL 2014-08-20
Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz warsztatów kompetencji społecznych dla 11 uczestników projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL” 2014-07-02
ZP.271.1.2014 Adaptacja części budynku starej szkoły w Narolu na portzeby Miejsko-Gminnej Biblioteki publicznej w Narolu 2014-06-18
ZP.271.5.2014 Remont zabytkowego budynku starej szkoły w Narolu z przeznaczeniem na cele publiczne 2014-06-18
ZP.271.4.2014 Remont i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka 2014-04-30
ZP.271.3.2014 Remont drogi gminnej nr 5155R na dz. Nr ewid. 1904,1906, 5/14,701,702 w km 0+000 - 0+875 w miejscowości Lipie 2014-04-10
ZP.271.2.2014 Zagospodarowanie terenów Gminnych Płazów, Wola Wielka, Narol Wieś, Ruda Różaniecka 2014-03-21
ZP.271.1.2014 Dostawa fabrycznie niwego autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narolu 2014-03-14
Dostawa paliw dla MGZEAS w Narolu w 2014 r. 2013-12-24
ZP.271.13.2013 Dostawa paliw na 2014r. 2013-12-17
ZP.271.12.2013 Wykonanie usług leśnych 2013-12-17
ZP.271.11.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2013-11-28
ZP.271.10.2013 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łukawicy 2013-10-30
ZP.271.9.2013 Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów , na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 362 000,00zł 2013-10-28
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 8 uczestników projektu CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL 2013-09-11
ZP.271.8.2013 Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych w ŚDS w Lipsku 2013-09-03
ZP.271.7.2013 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol 2013-07-24
Zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowe go oraz warsztatów kompetencji społecznych dla 8 uczestników projektu „CZAS NA AKT YWNO ŚĆ W GMINIE NAROL” 2013-07-22
ZP.271.6.2013 Remont dróg 2013-06-18
ZP.271.5.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2013-06-11
ZP.271.4.2013 Remont drogi na dz.41,811 w m. Huta Różaniecka w km 0+000 do 0+660 2013-04-10
ZP.271.3.2013 Rewitalizacja Parku w Lipsku 2013-02-13
ZP.271.2.2013 Zagospodarowanie terenów Gminnych Płazów, Wola Wielka, Narol Wieś, Ruda Różaniecka 2013-02-04
ZP.271.1.2013 Zakup komputerów 2013-01-17
ZP.271.6.2012 Dostawa paliw dla MGZEAS w Narolu w 2013r. 2012-12-31
ZP.271.22.2012 Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego 2012-12-20
ZP.271.21.2012 Wykonanie usług leśnych 2012-12-20
ZP.271.20.2012 Dostawa paliw dla UMiG Narol w 2013r. 2012-12-14
ZP.271.19.2012Udzielenie kredytu 2,2 miliona 2012-12-10
ZP.271.18.2012 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipie, Kadłubiska, Narol - II Etap 2012-11-22
ZP.271.17.2012 Przebudowa targowiska w Narolu 2012-11-14
ZP.271.5.2012 Prowadzenie zajęć dodatkowych 2012-09-26
ZP.271.15.2012 Remont drogi relacji Narol-łozy 2012-09-20
ZP.271.14.2012 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012r. Oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów w kwocie 3 100 000,00zł.. 2012-09-13
ZP.271.13.2012 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudzie Różanieckiej 2012-09-07
ZP.271.12.2012 Remont drogi drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. gr. 16/2 w m. Huta Złomy w km 0+620 do 1+100 o długości 480mb 2012-08-27
ZP.271.11.2012 Remont dróg gminnych w m. Lipsko, Ruda Różaniecka, Lipsko ul. Kręta od km 0+000 do o+360, Ruda Różaniecka ul. Zaniwa od km 0+000do 0+260,budowa zatoki przystankowe 2012-08-02
ZP.271.8.2012 Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, kon 2012-07-31
ZP.271.9.2012Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II 2012-07-27
ZP.271.10.2012 Remont drogi relacji Narol-Łozy na dz. nr Ewid gr. 2440/1,2439 w km 0+000 - 0+710 2012-07-27
ZP.271.7.2012 Przebudowa linii SN-15 kV kolidującej z budowa boiska ORLIK w m-ci Narol 2012-07-03
ZP.271.6.2012 Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu 2012-05-29
ZP.271.5.2012 Zakup energii elektrycznej 2012-05-25
ZP.271.4.2012 Wykonanie usług leśnych 2012-05-14
ZP.271.3.2012 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Chlewiska, Dębiny, Huta Złomy w Gminie Narol. 2012-04-16
ZP.271.2.2012 Remont parteru bud.komunalnego w Narolu ul.Rynek5 2012-04-04
ZP>271.1.2012 Zagospodarowanie źródła oraz przyległego terenu dla podkreślenia walorów historyczno-turystycznych Płazowa 2012-03-29
ZP.271.4.2012 Prowadzenie zajęć 2012-02-21
ZP.271.3.2012 Dostawa materiałów dydaktycznych 2012-02-03
ZP.271.2.2012 Dostawa materiałów dydaktycznych 2012-01-13
ZP.271.1.2012 Dostawa paliw dla potrzeb MZEAS w Narolu 2012-01-02
ZP.271.17.2011 Dostawa paliw dla UMiG Narol w 2012 r. 2011-12-28
ZP.271.2.2011 Dostawa paliw dla potrzeb MGZEAS w Narolu w 2012 r. 2011-12-20
ZP.271.16.2011 Dostawa paliw dla UMIG na 2012r. 2011-12-19
ZP.271.15.2011 Kredyt Długoterminowy 1,5 miliona 2011-12-05
ZP.271.1.2011 MGZEAS DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH 2011-11-30
ZP.271.14.2011Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i na spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00zł 2011-11-25
ZP.271.13.2011 Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola 2011-10-24
ZP.271.12.2011 Przebudowa linii SN-15 kV kolidującej z budowa boiska ORLIK w m-ci Narol 2011-10-12
ZP.1.11.2011Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola 2011-10-04
ZP.271.10.2011 Remont dróg Wola Wielka na dz. nr Ewid gr. 100, dz. nr Ewid gr.674/24, oraz w Narolu 2 sięgacze ul. Sobieskiego 2011-09-07
ZP.271.9.2011 Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2011-07-14
ZP.271.8.2011 WYKONANIE REMONTU I PIĘTRA BUDYNKU KOMUNALNEGO W NAROLU PRZY UL. RYNEK 5 2011-07-07
ZP.271.7.2011 Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu 2011-06-30
ZP.271.6.2011 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. w kwocie 2 000 000,00zł. 2011-06-22
ZP.271.5.2011 Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2011-06-22
ZP.271.4.2011Remont drogi gminnej nr 005155R Majdan-Brzeziny Bełżeckie w Chlewiskach 2011-06-20
ZP.271.3.2011 Remont drogi gminnej w Hucie Złomyna dz.nr ewid.gr.267 2011-04-15
ZP.271.2.2011 Dostawa używanego ciągnika gąsienicowego 2011-04-01
ZP.720.1.2011Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla m. Ruda Różaniecka 2011-03-08
ZP-3410-1-10 1) Sprzedaż paliw w następującym asortymentach i ilościach: 2010-12-29
ZP-3410-XXXII-1-10 Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów i Armii Krajowej w Narolu 2010-12-29
ZP-3410-XXXI-1-10 Dostawa paliw na 2011 r 2010-12-17
ZP-3410-XXX-1/10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. w kwocie 2 000 000,00zł. 2010-10-15
ZP-3410-XXIX-1-10 Opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych dla Gminy Narol i Zwierzyniec. 2010-10-13
ZP-3410-XX-1-10 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola 2010-09-17
ZP-3410-XIX-1-10 Wykonanie docieplenia budynku Szkoły w Narolu 2010-09-15
ZP-3410-XVIII-1-10 Roboty remontowe- budowlane w świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce gmina Narol 2010-09-02
ZP-3410-I-1-10 Dostawa zestawu ratowniczego sprzetu Hydraulicznego 2010-08-25
ZP-3410-XVII-1-10 Remont nawierzchni 2010-08-23
ZP-3410-I-1-10 Dostawa zestawu ratowniczego sprzętu hydraulicznego 2010-08-09
ZP-3410-XVI-1-10 Wykonanie dużego placu zabaw „Radosna Szkoła” 2010-08-02
ZP-3410-XV-1-10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. w kwocie 2 000 000,00zł. 2010-07-07
ZP-3410-XIV-1-10 Remont nawierzchni dróg 2010-06-25
Zp-3410-XIII-1-10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. w kwocie 1 000 000,00zł. 2010-05-13
ZP-3410-XII-1-10 Adaptacja byłej cerkwi w Narolu na Centrum koncertowo-wystawiennicze 2010-04-27
ZP-3410-XI-1-10 Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej w Narolu Etap II.. 2010-04-22
ZP-3410-X-1-10Schronisko turystyczne roboty remontowe łazienek i korytarzy 2010-04-19
ZP-3410-IX-1-10 Remont drogi gminnej Majdan-Brzeziny Bełżeckie nr 005155R w km od 0+556 do 1+156 2010-04-13
ZP-3410-VI-1-10 Wykonanie strategii marki Gminy Narol wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki 2010-03-11
ZP-3410-V-1-10 Strategia marki Gminy Zwierzyniec wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki 2010-03-10
ZP-3410-V-1-10 Strategia marki Gminy Zwierzyniec wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki 2010-03-10
ZP-3410-IV-1-10 Wykonanie strategia rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec 2010-03-10
ZP-3410-III-1-10 Dostawa samochodu ciężarowego fabrycznie nowego, przystosowanego 2010-02-15
ZP-3410-II-1/10 Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami na zadaniu pn. „Budowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol, oraz wodociągu w miejscowości Wola Wielka” 2010-01-14
ZP-3410-I-1-10Budowa kanalizacji sanitarnej w Narolu oraz sieci wodociągowej w Woli Wielkiej” 2010-01-08
Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Sprzedaż oleju napędowego do pojazdów MGZEAS” 2009-12-16
ZP-3410-XVIII-1-09 Sprzedaż oleju i benzyny bezołowiowej Pb-95 do pojazdów gminnych 2009-12-16
ZP_3410-XVII-1-09 Kredyt długoterminowy 2009-12-07
ZP-3410-XVI-1-09Wykonanie remontu dróg 2009-09-11
ZP-3410-XV-1-09 Adaptacje budynku schroniska młodzieżowego na schronisko turystyczne w Hucie Różanieckiej 2009-09-10
Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym Udzielenie kredytu długoterminowego ZP-3410-XIV-1-09 2009-09-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Na udzielenie kredytu długoterminowego ZP-3410-XIII-1-09 2009-09-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym udzielenie kredytu długoterminowego pomostowego 2009-09-07
ZP-3410-XI-1-09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. w kwocie 700 000,00zł. 2009-09-03
Ogłoszenie o rozpoczeciu przetargu nieograniczonego 2005-10-25
ZP-3410-X-1-09Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 r.w kwocie 800tys. zł 2009-08-05
ZP-3410-IX-1-09 remont nawierzchni ulic Targowej i Kościuszki w Narolu 2009-07-28
ZP-3410-VIII-1-09 Przetarg na nadzór inwestorski kanalizacje II 2009-06-02
ZP-3410-VII-1-09 Dostawa pojemników 2009-06-01
ZP-3410-VI-1-09 Odnowa nawierzchni ulic. 2009-04-28
ZP-3410-V-1/09 Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami na zadaniu pn „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Huta Różaniecka ,Narol Wieś, Lipsko, Jędrzejówka w gminie Narol”. 2009-04-28
ZP-3410-IV-1-09 Przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Huta Różaniecka ,Narol Wieś, Lipsko, Jędrzejówka w gminie Narol 2009-04-02
ZP-3410-III-1-09Przetarg na Nadzór inwestorski 2009-02-09
ZP-3410-II-1/09 Przetarg nieograniczony na: „Budowa oczyszczalni ścieków w Narolu wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone ścieki z oczyszczalni do rzeki Tanew. 2009-01-20
Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu ogłasza przetarg niograniczony na dostwę Oleju Napędowego. 2009-01-06
Przetarg nieograniczony 2008-12-19
ZP-3410-VII-1/08 2008-12-09
Zawiadomienie o wyborze oferty na „dostawę samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego typu bus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” 2008-12-02
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ogłasza przetarg nieograniczony na: „dostawę samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego typu bus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” 2008-11-20
Zp-3410-VI-1-08Adaptacja byłego budynku biurowego SKR w Narolu na Środowidkowy Dom Samopomocy 2008-09-02
przetarg na dzierżawę 2008-08-27
ZP-3410-V-1-08 Odnowa nawierzchni dróg w miejscowościach Ruda Róż. Łukawica-Bieniaszówka 2008-08-14
ZP-3410-IV-1-08 Odnowa nawierzchni dróg w m.Łówcza, Dębiny, Jędrzejówka. 2008-07-22
ZP 3410-III-1-08 2008-07-07
ZP-3410-I-1/08 Zawiadomienie 2008-07-01
Zp-3410-II-1/08 2008-06-11
ZP-3410-I-1/08 2008-06-09
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 1677/4 w Rudzie Róż. 2008-02-04
Ogłoszenie o zamówieniu wartości poniżej 60.000 euro - dostawa węgla kamiennego 2008-01-08
Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro 2008-01-08
ZP-3410-I-1/07 Sprzedaż idostawa podstawowych artylułow spożywczych do stołówki szkolnej na 2008 rok 2007-12-14
ZP-3410-V-1-07Przetarg na sprzedaż paliwa 2007-12-05
Ogłoszenie o wyniku postepowania 2007-11-08
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-3410-IV-1-07 2007-10-23
ZP-3410-III-1-07 2007-10-23
ZP-3410-II-1/07 Zakup autobusu 2007-10-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz młodzieży szkolnej - MGZEAS 2007-07-30
ZP-3410-I-1/07 Odnowa nawierzchni dróg 2007-06-28
Zp-3410-XVII-1-06 Paliwo na 2007 r. 2006-12-12
ZP-3410-XVI-1-06Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na rerenie Gminy Narol 2006-12-04
ZP-3410-XV-1-06 2006-10-05
ZP-3410-XIV-1-06 Wykonanie linii kablowej 2006-10-04
ZP-34510-XII-1-06 Kredyt 2006-09-04
ZP-3410-XIII-1-06 2006-09-15
ZP-3410-XI-1-06 Droga doj.do gr. rol.Łówcza 2006-09-01
ZP-3410-X-1-06 Wykonanie inst.C.O. 2006-08-30
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-3410-IX-1/06 2006-08-14
ogłoszenie o zamówieniu ZP-3410-VIII-1/06 2006-08-11
Przetarg nieograniczony ZP-3410-VII-1/06 2006-07-05
ogłoszenie o wyniku przetargu 2006-07-04
Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego 2006-06-23
Ogłoszenie o przetargu (projekt wod) 2006-03-17
Przetarg na konserwację i obsługę oświetlenia ulicznego 2006-01-23
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Łada Niva 2006-02-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-dostawa paliw dla ZEAS Narol 2005-12-15
Ogłoszenie o przetargu - kredyt długoterminowy 2005-10-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dostawa paliw 2006-01-12
ogłoszenie orozpoczęciu przetargu nieograniczonego 2005-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu-kanalizacja 2005-08-12
Ogłoszenie o zamówieniu 2005-09-09
Ogłoszenie o zamówieniu 2005-08-22
Ogłoszenie o przetargu 2005-06-23
Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia 2005-08-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2005-06-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 2005-05-18
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 2005-05-23
Przetarg nieograniczony -dostawa paliw 2005-04-05
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny