Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory samorządowe 2018

Drukuj

Linki:

Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Narolu z dnia 18 października 2018 r. 2018-10-18
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 września 2018 r. 2018-09-25
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa 2018-08-21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Narolu w wyborach do 2018-08-27
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-08-28
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 22.08.2018 r. o podziale powiatu lubaczowskiego na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej 2018-08-28
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 2018-09-11
Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Narolu 2018-09-12
Plan działań w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Narolu oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Narol 2018-09-12
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 2018-09-14
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 2018-09-17
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Narolu z dnia 19 września 2018 r. 2018-09-19
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Narolu z dnia 28 września 2018 r. 2018-09-28
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Narolu z dnia 1 października 2018 roku 2018-10-01
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Narol 2018-10-01
Protokóły wyników głosowania i wyników wyboru 2018-10-22
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego 2018-10-29
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego 2018-10-29
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny