Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  22711 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9934 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7586 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3551 
FINANSE Budżet 2018 r. 461 
FINANSE Budżet 8585 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1080 
FINANSE Projekty budżetu 1148 
FINANSE Projekty WPF 1069 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6677 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 828 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 110479 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 21496 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9429 
SOŁECTWA Sołectwa 7652 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 85735 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 143627 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 3108 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 14179 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 8742 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13247 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6728 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1699 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1943 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2172 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1949 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1996 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2357 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2836 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2980 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2845 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4778 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5409 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5963 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7464 
GMINA NAROL Agroturystyka 7311 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12560 
GMINA NAROL Edukacja 1163 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1338 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1696 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1970 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2314 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2493 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2867 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2496 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3598 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3198 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3101 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3270 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2677 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4569 
PRAWO LOKALNE Statut 4688 
PRAWO LOKALNE Podatki 5151 
PRAWO LOKALNE Strategie 5762 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5290 
PRAWO LOKALNE Inne 4848 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 122 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4561 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8164 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4781 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4921 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4037 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6219 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1317 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2047 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1923 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2081 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1318 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1410 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1925 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1576 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2076 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2713 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2700 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1288 
PETYCJE Petycje 2370 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2276 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5421 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5010 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5130 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5688 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5386 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5620 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2073 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2228 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2042 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1976 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1948 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 498 
  Ilość odwiedzin: 22711