Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1971944
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 13279
WŁADZE GMINY Rada Miejska 11111
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 6395
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 2260
FINANSE Budżet 2018 r. 5029
FINANSE Budżet 12971
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 4956
FINANSE Projekty budżetu 5063
FINANSE Projekty WPF 4897
FINANSE Sprawozdania budżetowe 10984
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 4611
FINANSE Sprawozdania finansowe 3047
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 126744
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 33437
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 13783
SOŁECTWA Sołectwa 11725
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 113050
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 165158
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 8418
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 25719
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 17108
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 19550
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 10203
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 515
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 1572
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 2367
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 3006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 4087
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 5617
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 5426
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 5602
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 5409
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 5343
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 5772
GMINA NAROL Agroturystyka 10402
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15510
GMINA NAROL Edukacja 4225
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 1941
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 3726
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4504
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4613
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4953
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 5158
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 5394
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5729
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 5310
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6456
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5985
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5860
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 6158
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5572
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7666
PRAWO LOKALNE Statut 7634
PRAWO LOKALNE Podatki 8130
PRAWO LOKALNE Strategie 8731
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8204
PRAWO LOKALNE Inne 7864
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7490
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 12994
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7791
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 8011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6882
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9575
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4910
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 5816
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 5681
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 5808
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 724
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1333
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4547
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 4087
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 4233
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4989
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4275
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4879
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5510
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5403
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3532
PETYCJE Petycje 6847
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 5869
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8762
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 8309
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 8423
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 9540
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 8860
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 9009
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 5041
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 5296
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5064
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 5170
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 5088
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 4401
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny