Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  771054 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9306 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 6960 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3025 
FINANSE Budżet 7965 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 588 
FINANSE Projekty budżetu 636 
FINANSE Projekty WPF 588 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6046 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 342 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 101536 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 19225 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 8884 
SOŁECTWA Sołectwa 7103 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 74194 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 138308 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 1257 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 12213 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7196 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 11979 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6299 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 866 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1560 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1829 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1611 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1674 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 1993 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2510 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2639 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2491 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4427 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5071 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5490 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7079 
GMINA NAROL Agroturystyka 6881 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12116 
GMINA NAROL Edukacja 708 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 763 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1249 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1565 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 1945 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2136 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2522 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2141 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3236 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2875 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2789 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 2925 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2341 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4173 
PRAWO LOKALNE Statut 4323 
PRAWO LOKALNE Podatki 4726 
PRAWO LOKALNE Strategie 5414 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4940 
PRAWO LOKALNE Inne 4514 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4211 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7079 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4400 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4606 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3691 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5623 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 988 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1676 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1592 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1773 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1003 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1113 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1548 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1292 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1785 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2395 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2404 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 996 
PETYCJE Petycje 1644 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1806 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 4978 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4609 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4758 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5151 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 4959 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5212 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1692 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1803 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1650 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1619 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1575 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi
  Ilość odwiedzin: 771054