Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 5699290
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 15833
WŁADZE GMINY Rada Miejska 13487
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 9263
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 4763
FINANSE Budżet 2020 r. 3726
FINANSE Budżet 2021 r. 1502
FINANSE Budżet 2018 r. 9146
FINANSE Budżet 16856
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 8806
FINANSE Projekty budżetu 8953
FINANSE Projekty WPF 8665
FINANSE Sprawozdania budżetowe 15071
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 8559
FINANSE Sprawozdania finansowe 6928
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 3165
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 144700
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 56621
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 18349
SOŁECTWA Sołectwa 16293
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 134832
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 190259
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 17319
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 41383
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 25859
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 26729
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Plan zagospodarowania przestrzennego 1604
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wnioski 1253
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 13867
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2021 r. 768
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2020 r. 5179
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 5177
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 5437
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 6052
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 6573
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 7884
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 9205
GMINA NAROL Agroturystyka 12986
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 18096
GMINA NAROL Edukacja 6698
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 r. 1358
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 2528
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 4935
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 6607
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 7074
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 7270
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 7627
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 7745
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 8038
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 8287
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 7911
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 8961
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 8466
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 8376
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 8847
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 8189
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 10423
PRAWO LOKALNE Statut 10235
PRAWO LOKALNE Podatki 10666
PRAWO LOKALNE Strategie 11385
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 10781
PRAWO LOKALNE Inne 10470
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 10062
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 16673
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 10558
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 10810
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 9392
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 12371
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 8218
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 9198
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 9096
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 9307
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 2635
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 2961
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 3604
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 6335
WYBORY Wybory samorządowe 2018 6983
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 6430
WYBORY Wybory samorządowe 2014 7228
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 6467
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 7104
WYBORY Wybory samorządowe 2010 8231
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 7570
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 5934
PETYCJE Petycje 10768
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 8896
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 11800
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 11009
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 11367
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 13055
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 13186
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 12059
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 7581
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 8008
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7898
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 7866
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 7828
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 7251
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny