Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 4026915
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 14862
WŁADZE GMINY Rada Miejska 12591
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 8102
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 3725
FINANSE Budżet 2021 r. 83
FINANSE Budżet 2020 r. 2238
FINANSE Budżet 2018 r. 7593
FINANSE Budżet 15370
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 7284
FINANSE Projekty budżetu 7415
FINANSE Projekty WPF 7196
FINANSE Sprawozdania budżetowe 13430
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 6947
FINANSE Sprawozdania finansowe 5347
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 1594
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 137236
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 45484
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 16532
SOŁECTWA Sołectwa 14395
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 127144
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 181633
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 14219
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 33982
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 22419
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 23608
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 12444
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 2870
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 3500
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 3975
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 4555
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 5157
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 6379
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 7754
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 7592
GMINA NAROL Agroturystyka 11937
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 17031
GMINA NAROL Edukacja 5680
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 r. 38
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 1182
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 3729
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 5370
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5990
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 6158
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 6511
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 6649
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 6982
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 7249
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 6853
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7937
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 7433
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 7324
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7763
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 7125
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 9300
PRAWO LOKALNE Statut 9197
PRAWO LOKALNE Podatki 9667
PRAWO LOKALNE Strategie 10286
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9725
PRAWO LOKALNE Inne 9450
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 9027
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 15055
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 9394
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 9680
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 8371
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 11236
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 6866
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 7839
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 7730
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 7868
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1734
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 2063
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2726
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 5486
WYBORY Wybory samorządowe 2018 6079
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 5628
WYBORY Wybory samorządowe 2014 6404
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 5608
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 6258
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6938
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 6764
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4969
PETYCJE Petycje 9361
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 7702
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 10520
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 9922
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 10156
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 11659
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 11262
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 10768
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 6544
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 6918
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6779
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 6804
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 6751
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 6225
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny