Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  63718 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9575 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7242 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3255 
FINANSE Budżet 2018 r. 111 
FINANSE Budżet 8267 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 813 
FINANSE Projekty budżetu 878 
FINANSE Projekty WPF 801 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6375 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 562 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 107477 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 20335 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9149 
SOŁECTWA Sołectwa 7383 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 81753 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 141688 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 2384 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 13316 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 8072 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12722 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6509 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1251 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1734 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1984 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1765 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1814 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2163 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2680 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2792 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2637 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4592 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5228 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5752 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7260 
GMINA NAROL Agroturystyka 7090 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12346 
GMINA NAROL Edukacja 938 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1105 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1500 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1789 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2134 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2327 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2691 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2320 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3420 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3030 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2937 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3106 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2497 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4375 
PRAWO LOKALNE Statut 4512 
PRAWO LOKALNE Podatki 4967 
PRAWO LOKALNE Strategie 5596 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5124 
PRAWO LOKALNE Inne 4685 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4397 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7647 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4617 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4765 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3866 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5960 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1143 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1869 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1764 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1926 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1166 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1264 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1745 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1430 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1925 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2557 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2556 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1138 
PETYCJE Petycje 2047 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2028 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5188 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4798 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4914 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5406 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5165 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5399 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1868 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1997 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1824 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1781 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1746 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 260 
  Ilość odwiedzin: 63718