Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  5536 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10388 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 8049 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3965 
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 111 
FINANSE Budżet 2018 r. 878 
FINANSE Budżet 8997 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1441 
FINANSE Projekty budżetu 1506 
FINANSE Projekty WPF 1418 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7074 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1191 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 116145 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 22563 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9847 
SOŁECTWA Sołectwa 8094 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 93436 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 146639 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 4425 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 15717 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 9995 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 14133 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7043 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 61 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2247 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2250 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2482 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2253 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2290 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2663 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3068 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3285 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3141 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5082 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5721 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6278 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7781 
GMINA NAROL Agroturystyka 7670 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12911 
GMINA NAROL Edukacja 1527 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1694 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2010 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2292 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2639 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2805 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3156 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2774 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3890 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3470 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3379 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3554 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2973 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4886 
PRAWO LOKALNE Statut 4977 
PRAWO LOKALNE Podatki 5461 
PRAWO LOKALNE Strategie 6051 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5584 
PRAWO LOKALNE Inne 5155 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 446 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4863 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8859 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5071 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5211 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4332 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6670 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1617 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2347 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2205 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2374 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1585 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1682 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2241 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1843 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2352 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2997 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2977 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1548 
PETYCJE Petycje 2899 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2664 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5763 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5323 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5449 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6077 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5734 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5956 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2378 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2554 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2361 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2278 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2259 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 952 
  Ilość odwiedzin: 5536