Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2340973
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 13619
WŁADZE GMINY Rada Miejska 11401
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 6711
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 2535
FINANSE Budżet 2020 r. 190
FINANSE Budżet 2018 r. 5577
FINANSE Budżet 13453
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 5402
FINANSE Projekty budżetu 5560
FINANSE Projekty WPF 5323
FINANSE Sprawozdania budżetowe 11480
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 5054
FINANSE Sprawozdania finansowe 3458
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 128521
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 35839
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 14297
SOŁECTWA Sołectwa 12195
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 115667
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 167560
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 9512
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 26914
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 18017
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 20190
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 10635
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 303
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 1099
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 2062
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 2798
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 3391
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 4530
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 6033
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 5841
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 6024
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 5818
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 5745
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 6220
GMINA NAROL Agroturystyka 10693
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15795
GMINA NAROL Edukacja 4520
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 2312
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 4069
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4804
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4917
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 5287
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 5448
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 5736
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 6042
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 5614
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6759
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 6254
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6150
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 6492
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5887
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7980
PRAWO LOKALNE Statut 7946
PRAWO LOKALNE Podatki 8470
PRAWO LOKALNE Strategie 9067
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8495
PRAWO LOKALNE Inne 8188
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7812
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 13384
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 8115
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 8345
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7185
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9885
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 5268
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 6207
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 6068
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 6225
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 163
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 964
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1586
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 4376
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4805
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 4509
WYBORY Wybory samorządowe 2014 5298
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4543
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5151
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5861
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5664
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3815
PETYCJE Petycje 7359
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 6241
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 9126
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 8661
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 8784
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 9988
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 9264
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 9379
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 5348
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 5616
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5396
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 5568
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 5459
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 4855
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny