Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2979603
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 14122
WŁADZE GMINY Rada Miejska 11901
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 7276
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 3042
FINANSE Budżet 2020 r. 1053
FINANSE Budżet 2018 r. 6459
FINANSE Budżet 14293
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 6224
FINANSE Projekty budżetu 6347
FINANSE Projekty WPF 6096
FINANSE Sprawozdania budżetowe 12312
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 5866
FINANSE Sprawozdania finansowe 4266
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 562
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 131735
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 38170
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 15205
SOŁECTWA Sołectwa 13041
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 119936
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 171523
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 11440
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 29450
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 19623
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 21396
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 11422
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 1378
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 2109
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 2910
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 3514
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 4135
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 5300
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 6744
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 6590
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 6755
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 6571
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 6465
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 6982
GMINA NAROL Agroturystyka 11227
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 16316
GMINA NAROL Edukacja 5032
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 2859
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 4606
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5296
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 5418
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 5785
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 5944
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 6237
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 6560
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 6157
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7256
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 6757
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6636
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7062
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 6415
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 8526
PRAWO LOKALNE Statut 8499
PRAWO LOKALNE Podatki 8983
PRAWO LOKALNE Strategie 9596
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9006
PRAWO LOKALNE Inne 8718
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 8358
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 14107
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 8695
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 8896
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7697
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 10456
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 5966
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 6875
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 6751
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 6972
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1095
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1426
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2062
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 4860
WYBORY Wybory samorządowe 2018 5372
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 5025
WYBORY Wybory samorządowe 2014 5785
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4995
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5667
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6328
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 6170
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4300
PETYCJE Petycje 8278
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 6871
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 9724
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 9233
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 9393
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 10715
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 10019
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 9975
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 5862
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 6176
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6024
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 6120
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 6035
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 5498
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny