Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  69165 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9439 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7109 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3141 
FINANSE Budżet 8119 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 703 
FINANSE Projekty budżetu 765 
FINANSE Projekty WPF 705 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6224 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 447 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 104945 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 19828 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9025 
SOŁECTWA Sołectwa 7213 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 78371 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 139874 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 1846 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 12780 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7624 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12372 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6410 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1053 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1643 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1907 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1691 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1749 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2086 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2599 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2717 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2571 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4512 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5152 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5615 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7170 
GMINA NAROL Agroturystyka 7016 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12244 
GMINA NAROL Edukacja 831 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 935 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1383 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1690 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2037 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2232 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2608 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2235 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3327 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2952 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2874 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3016 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2424 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4275 
PRAWO LOKALNE Statut 4416 
PRAWO LOKALNE Podatki 4840 
PRAWO LOKALNE Strategie 5497 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5025 
PRAWO LOKALNE Inne 4603 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4297 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7388 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4504 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4682 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3767 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5788 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1061 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1773 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1682 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1845 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1082 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1198 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1633 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1361 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1854 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2478 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2482 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1069 
PETYCJE Petycje 1854 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1927 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5081 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4696 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4827 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5276 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5063 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5307 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1777 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1895 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1733 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1698 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1643 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 119 
  Ilość odwiedzin: 69165