Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1015726
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12252
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10057
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5381
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1329
FINANSE Budżet 2018 r. 3439
FINANSE Budżet 11411
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 3508
FINANSE Projekty budżetu 3590
FINANSE Projekty WPF 3463
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9334
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3078
FINANSE Sprawozdania finansowe 1722
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 122744
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 27533
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 12092
SOŁECTWA Sołectwa 10182
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 104823
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 157762
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 6696
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 21470
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 14175
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 17404
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8864
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 940
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 1722
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 2646
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4232
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4043
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4250
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4042
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4023
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4398
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4856
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5026
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4910
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6838
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7487
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8111
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9565
GMINA NAROL Agroturystyka 9324
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14500
GMINA NAROL Edukacja 3158
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 592
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2474
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3406
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3577
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3877
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4131
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4326
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4690
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4289
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5422
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4939
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4835
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5095
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4492
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6532
PRAWO LOKALNE Statut 6547
PRAWO LOKALNE Podatki 7069
PRAWO LOKALNE Strategie 7621
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7165
PRAWO LOKALNE Inne 6757
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6422
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 11117
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6724
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6839
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5838
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8444
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 3625
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4456
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4274
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4445
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 313
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3037
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3540
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3200
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3909
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3325
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3848
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4513
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4446
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2660
PETYCJE Petycje 5050
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4568
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7519
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7072
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7169
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8102
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7554
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7753
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3966
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4195
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3959
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3960
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3911
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2929
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny