Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2670677
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 13881
WŁADZE GMINY Rada Miejska 11620
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 6999
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 2800
FINANSE Budżet 2020 r. 606
FINANSE Budżet 2018 r. 6069
FINANSE Budżet 13902
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 5846
FINANSE Projekty budżetu 5965
FINANSE Projekty WPF 5734
FINANSE Sprawozdania budżetowe 11922
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 5470
FINANSE Sprawozdania finansowe 3887
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 193
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 129994
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 37027
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 14755
SOŁECTWA Sołectwa 12628
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 117702
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 169295
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 10486
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 28120
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 18810
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 20789
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 11043
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 840
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 1600
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 2504
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 3141
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 3771
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 4938
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 6410
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 6256
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 6413
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 6227
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 6113
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 6637
GMINA NAROL Agroturystyka 10970
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 16061
GMINA NAROL Edukacja 4769
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 2578
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 4353
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5060
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 5181
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 5550
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 5709
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 5995
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 6322
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 5914
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7028
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 6516
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6414
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 6809
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 6169
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 8270
PRAWO LOKALNE Statut 8253
PRAWO LOKALNE Podatki 8742
PRAWO LOKALNE Strategie 9348
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8777
PRAWO LOKALNE Inne 8460
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 8085
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 13769
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 8425
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 8641
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7443
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 10190
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 5634
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 6547
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 6417
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 6614
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 626
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1191
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1825
WYBORY Wybory samorządowe 2018 5085
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 4627
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 4788
WYBORY Wybory samorządowe 2014 5561
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4759
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5440
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6114
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5954
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4078
PETYCJE Petycje 7878
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 6587
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 9452
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 8966
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 9125
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 10431
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 9664
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 9712
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 5608
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 5918
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5742
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 5864
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 5775
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 5231
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny