Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3328370
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 14384
WŁADZE GMINY Rada Miejska 12184
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 7587
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 3303
FINANSE Budżet 2020 r. 1488
FINANSE Budżet 2018 r. 6877
FINANSE Budżet 14706
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 6615
FINANSE Projekty budżetu 6766
FINANSE Projekty WPF 6491
FINANSE Sprawozdania budżetowe 12715
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 6287
FINANSE Sprawozdania finansowe 4682
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 954
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 134023
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 40984
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 15716
SOŁECTWA Sołectwa 13517
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 122635
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 174590
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 12519
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 31106
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 20577
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 22203
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 11818
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 1991
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 2687
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 3326
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 3905
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 4537
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 5726
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 7131
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 6984
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 7163
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 6971
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 6850
GMINA NAROL Agroturystyka 11511
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 16613
GMINA NAROL Edukacja 5293
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 301
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 3193
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 4910
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5566
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 5700
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 6066
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 6217
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 6511
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 6823
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 6425
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7513
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 7021
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6904
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7351
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 6703
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 8841
PRAWO LOKALNE Statut 8786
PRAWO LOKALNE Podatki 9268
PRAWO LOKALNE Strategie 9864
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9292
PRAWO LOKALNE Inne 8991
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 8614
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 14432
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 8950
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 9177
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7966
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 10738
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 6329
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 7274
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 7131
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 7321
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1354
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1679
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2321
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 5108
WYBORY Wybory samorządowe 2018 5641
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 5264
WYBORY Wybory samorządowe 2014 6020
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 5220
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5898
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6553
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 6389
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4560
PETYCJE Petycje 8677
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 7209
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 10025
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 9511
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 9694
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 11068
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 10531
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 10294
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 6143
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 6453
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6314
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 6389
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 6323
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 5783
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny