Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3501941
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 14532
WŁADZE GMINY Rada Miejska 12292
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 7719
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 3413
FINANSE Budżet 2020 r. 1677
FINANSE Budżet 2018 r. 7065
FINANSE Budżet 14862
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 6785
FINANSE Projekty budżetu 6917
FINANSE Projekty WPF 6651
FINANSE Sprawozdania budżetowe 12901
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 6458
FINANSE Sprawozdania finansowe 4845
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 1121
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 134935
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 41695
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 15923
SOŁECTWA Sołectwa 13731
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 124116
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 177028
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 13020
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 31810
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 21016
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 22595
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 11957
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 2193
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 2887
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 3486
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 4064
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 4698
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 5900
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 7292
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 7134
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 7314
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 7122
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 6996
GMINA NAROL Agroturystyka 11611
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 16717
GMINA NAROL Edukacja 5385
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 512
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 3347
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 5039
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5676
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 5805
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 6178
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 6320
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 6641
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 6932
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 6527
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7613
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 7127
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 7001
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7449
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 6805
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 8947
PRAWO LOKALNE Statut 8883
PRAWO LOKALNE Podatki 9359
PRAWO LOKALNE Strategie 9968
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9401
PRAWO LOKALNE Inne 9093
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 8723
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 14559
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 9061
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 9308
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 8071
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 10867
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 6460
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 7423
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 7270
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 7454
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1452
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1779
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2425
WYBORY Wybory samorządowe 2018 5766
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 5210
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 5355
WYBORY Wybory samorządowe 2014 6112
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 5308
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5984
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6637
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 6484
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4662
PETYCJE Petycje 8826
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 7338
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 10166
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 9618
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 9807
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 11220
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 10716
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 10420
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 6238
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 6563
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6432
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 6478
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 6421
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 5909
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny