Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 5129860
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 15509
WŁADZE GMINY Rada Miejska 13171
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 8898
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 4431
FINANSE Budżet 2020 r. 3221
FINANSE Budżet 2021 r. 1027
FINANSE Budżet 2018 r. 8629
FINANSE Budżet 16340
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 8287
FINANSE Projekty budżetu 8395
FINANSE Projekty WPF 8160
FINANSE Sprawozdania budżetowe 14492
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 8016
FINANSE Sprawozdania finansowe 6420
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 2623
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 142245
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 53799
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 17719
SOŁECTWA Sołectwa 15697
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 132281
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 187669
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 16354
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 38528
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 24784
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 25724
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Plan zagospodarowania przestrzennego 1004
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wnioski 757
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 13371
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 4495
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 4651
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 4948
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 5560
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 6088
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 7383
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 8713
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 8547
GMINA NAROL Agroturystyka 12648
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 17749
GMINA NAROL Edukacja 6355
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 r. 906
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 2132
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 4556
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 6240
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 6711
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 6904
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 7255
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 7376
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 7691
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 7953
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 7551
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 8610
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 8117
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 8021
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 8494
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 7822
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 10051
PRAWO LOKALNE Statut 9883
PRAWO LOKALNE Podatki 10316
PRAWO LOKALNE Strategie 11025
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 10422
PRAWO LOKALNE Inne 10130
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 9705
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 16202
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 10183
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 10460
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 9047
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 12031
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 7777
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 8740
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 8647
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 8817
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 2359
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 2676
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 3308
WYBORY Wybory samorządowe 2018 6695
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 6047
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 6155
WYBORY Wybory samorządowe 2014 6954
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 6188
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 6824
WYBORY Wybory samorządowe 2010 7492
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 7308
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 5617
PETYCJE Petycje 10285
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 8484
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 11367
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 10635
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 10942
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 12574
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 12385
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 11611
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 7208
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 7640
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7522
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 7500
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 7464
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 6879
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny