Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1310894
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12671
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10436
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5753
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1681
FINANSE Budżet 2018 r. 4013
FINANSE Budżet 11974
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 4035
FINANSE Projekty budżetu 4117
FINANSE Projekty WPF 3995
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9957
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3621
FINANSE Sprawozdania finansowe 2213
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 124194
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 28668
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 12708
SOŁECTWA Sołectwa 10797
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 107949
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 160487
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 7351
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 23011
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 15325
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 18191
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9366
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 408
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1485
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 2219
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 3184
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4753
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4543
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4730
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4522
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4497
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4895
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 5332
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5510
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 5390
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 7324
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7979
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8626
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 10060
GMINA NAROL Agroturystyka 9740
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14884
GMINA NAROL Edukacja 3585
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 1050
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2892
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3838
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3999
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4316
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4534
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4734
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5099
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4689
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5822
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5339
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5238
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5509
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4904
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6972
PRAWO LOKALNE Statut 6965
PRAWO LOKALNE Podatki 7481
PRAWO LOKALNE Strategie 8050
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7580
PRAWO LOKALNE Inne 7190
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6830
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 12082
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7147
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 7272
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6243
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8882
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4161
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4999
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4784
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4983
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 763
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3909
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3433
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3616
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4356
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3706
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4245
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4929
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4841
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2978
PETYCJE Petycje 5721
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 5092
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8008
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7558
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7643
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8664
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 8061
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 8227
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4382
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4629
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4376
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4424
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4364
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 3514
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny