Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Ochrona środowiska i rolnictwo
 
Kategoria Ochrona środowiska i rolnictwo
Nazwa pozycji ROŚ.05 Umieszczenie w wykazie kąpielisk
Potrzebne dokumenty
Karta informacyjna do pobrania - format Open Document  
Karta informacyjna do pobrania - format Acrobat Reader  
ROŚ.05-01 Wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk  
Opłaty skarbowe
brak
Podstawa prawna
Art. 34 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (teks jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 12
Termin załatwienia
Nie później niż do dnia 31 maja corocznie
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia Zgodnie z art. 34 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (teks jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) Burmistrz miasta i Gminy Narol prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.
 
  Ilość odwiedzin: 5550