Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Ochrona środowiska i rolnictwo
 
Kategoria Ochrona środowiska i rolnictwo
Nazwa pozycji ROŚ.02 Zezwolenia na hodowlę, utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną
Potrzebne dokumenty
Karta informacyjna do pobrania - format Open Document  
Karta informacyjna do pobrania - format Acrobat Reader  
ROŚ.02-01 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli, utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną  
Opłaty skarbowe
Wolne od opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006, Nr 225 poz. 1635 z późń. zm.)
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267);
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 12
Termin załatwienia
Do 1 miesiąca, tak jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczania decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol.
Dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Wykaz ras psów uznanych za agresywne:
 • amerykański pit bull terier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • Anatolia karabash;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski.
 
  Ilość odwiedzin: 5548