Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.7.2014
Nazwa pozycji: Budowa linii energetycznych SN 15 kV, budowa oraz wymiana słupów SN 15 kV, przebudowa napowietrznych słupów oraz wnętrzowych stacji transformatorowych, budowa energetycznych linii kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami i złaczami kablowo - pomiarowymi ora
Data publikacji: 2014-09-08
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 22-340 Lublin

Inwestycja pod nazwą:
„Budowa energetycznych linii kablowych SN 15 kV, budowa oraz wymiana słupów SN 15 kV, przebudowa napowietrznych słupów oraz wnętrzowych stacji transformatorowych, budowa energetycznych linii kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami i złączami kablowo – pomiarowymi oraz przebudowa istniejących linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV” - obejmująca działki o nr ewid. 57/14, 57/12, 59/4, 64/1, 64/2, 56, 73/1, 58/1, 69, 57/15, 324, 325/2, 2245/1, 405/11, 405/5, 405/7, 405/2, 2254, 2272, 2273/2, 2255, 2256, 2257, 2258, 2274, 2277, 2303/2, 2303/3, 2304/1, 2305/1, 2306, 2309, 2311/12, 2312/1 i 2322/4 w obrębie geodezyjnym Narol, działki o nr ewid. 406/1, 397/1, 454/2, 454/3, 455/2, 455/3, 454/4, 452/2, 513, 520, 462, 514, 88, 343/2, 343/1, 343/6, 342, 343/7, 345, 344, 484, 346, 347, 268, 266, 265, 262, 263, 261, 260, 510, 511, 512, 337, 339, 340, 341, 479, 332, 329, 326, 343/5, 343/4, 343/3, 547/8, 547/10, 547/14, 547/15, 547/18 i 501 w obrębie geodezyjnym Lipsko, działki o nr ewid. 1017/1 i 113/7 w obrębie geodezyjnym Łukawica oraz działkę o nr ewid. 261 w obrębie geodezyjnym Jędrzejówka, gmina Narol.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny