Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.3.2014
Nazwa pozycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej eN z szafą kablową w Lipiu
Data publikacji: 2014-05-15
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Inwestycja pod nazwą:
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej eN z szafą kablową na działkach o nr ewid. 5/14, 700 i 7/3 w Lipiu , gmina Narol.”

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny