Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.2.2014
Nazwa pozycji: Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Narolu.
Data publikacji: 2014-04-10
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą: Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Narolu - na działkach o nr ewid. 55/33 i 56 w Narolu.

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny