Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości, położonych w Woli Wielkiej, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej
Data publikacji: 2014-03-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb: Wola Wielka.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 1106/30 o pow. 0,0810 ha – cena: 6 059,00 zł
działka nr 1106/31 o pow. 0,0560 ha – cena: 4 539,00 zł
działka nr 1106/32 o pow. 0,0467 ha – cena: 3 849,00 zł
działka nr 1106/33 o pow. 0,0375 ha – cena: 3 159,00 zł
działka nr 1106/34 o pow. 0,0489 ha – cena: 4 009,00 zł
działka nr 1106/35 o pow. 0,0816 ha – cena: 6 109,00 zł
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 22.04.2014 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.


Narol, dnia 10.03.2014 r.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny