Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Zaproszenie do konsultacji projektu współpracy.
Data publikacji: 2014-01-28
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Seweryn Żukowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia do konsultacji projektu: Programu współpracy organów samorządowych Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny