Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.
Data publikacji: 2013-09-24
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkołach: Szkoła Podstawowa im.  Św. Brata Alberta w Narolu oraz Szkoła Podstawowa im. Kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” - realizowanego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny