Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowe go oraz warsztatów kompetencji społecznych dla 8 uczestników projektu „CZAS NA AKT YWNO ŚĆ W GMINIE NAROL”
Data publikacji: 2013-07-22
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Wojciech Kozłowski
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny