Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: ogłoszenie o wyniku przetargu
Data publikacji: 2006-07-04
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

ZP-3410-VI-3/06                                                                            Narol 04.07.2006 r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 07.04.2006 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst pierwotny: Dz.U.2006 nr79 poz 551) informuję, że w przetargu nieograniczonym na „ Wykonanie nawierzchni dróg gminnych masą asfaltową w miejscowościach Narol, Ruda Różaniecka została wybrana oferta firmy: Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. 37-600 Lubaczów ul Kard. Wyszyńskiego 31. Cena oferty:159 989,63 zł brutto.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny