Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie w sprawie wszcęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środoiwskowych uwarunkwaniach dla przedsięwzięcia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminnego składowiska odpadów w Narolu na działce o nr ew
Data publikacji: 2013-06-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny