Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Zapytanie ofertowe Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu
Data publikacji: 2013-05-23
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Gmina Narol zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego na: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pn.: „Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narol” współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Warunki i termin złożenia ofert znajdują się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny