Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ
Data publikacji: 2013-03-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

 INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
ogłoszonego na dzień 19 marca 2013 r.

               Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Narol odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie Huta Różaniecka, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: część działki nr 521 o pow. 0,85 ha i część działki nr 787 o pow. 1,65 ha, który wyznaczono na godz. 10.00 oraz część działki nr 843/1 o pow. 0,50 ha, który wyznaczono na godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.

Przyczyna odwołania przetargu: błąd w przeglądarce internetowej – ogłoszenie o przetargu nie było możliwe do podglądu.

Informacja o odwołaniu przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz zamieszczona na stronie internetowej naszego urzędu www.bip.narol.pl.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny