Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji:

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL"
PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU

Data publikacji: 2012-12-10
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu kończy realizację projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Narol” na rok 2012. Celem projektu była poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Narol.

Projekt był skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a zarazem w wieku aktywności zawodowej, nie pracujących zawodowo i pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych. W projekcie wzięło udział 8 osób – uczestników projektu (3 kobiety i 5 mężczyzn), z którymi zawarto kontrakty socjalne. Uczestnicy zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego, a następnie wzięli udział w treningu kompetencji społecznych. Po zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb uczestnicy projektu uczestniczyli w wybranym przez siebie kursie zawodowym. W tym roku były to kursy: „Opiekun osób starszych” oraz „Monter instalacji wodnokanalizacyjnej”. Dodatkowo dla 3 uczestniczek projektu zorganizowano szkolenie komputerowe. Wszystkim uczestnikom zapewniono pomoc finansową w formie zasiłków celowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania wszystkim wykonawcom i podwykonawcom usług i zadań zaplanowanych w projekcie.

Katarzyna Mazurkiewicz

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny