Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.3733.08.2012
Nazwa pozycji: Budowa drogi leśnej w leśnictwie Płazów o dł. 8,5 km
Data publikacji: 2012-11-05
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor: Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. 38, 37-610 Narol

Inwestycja celu publicznego pod nazwą: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Płazów o dł. 8,5 km” obejmującej działki o nr ewid. 2211, 2165/1, 2166/1, 2167/1, 2168/1, 10/1, 34/3, 36, 2167/2, 2168/2, 2153/4, 2154/3, 2155/2, 2156/2, 43, 2156/4, 2156/1, 2141, 2155/1, 2154/2, 2153/3, 2152/2, 2151, 392, 2156/3, 2157/1, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2175, 2147, 2146, 2145, 2144, 2143 i 2142 w obrębie geodezyjnym Płazów oraz działki o nr ewid. 3208, 3209, 3195 i 3196 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka, gmina Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny