Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Projekt programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Data publikacji: 2012-10-11
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Projekt wieloletniego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2015.
Projekt programu przekazany został do konsultacji z organizacjami i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Termin do wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 7 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach. Nie przedstawienie opinii i uwag w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Propozycje zmian i uwag przyjmuje P. Seweryn Żukowicz w Świetlicy Integracyjnej w Lipsku, tel. 16 6317019.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny