Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: ZP.271.14.2012 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012r. Oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów w kwocie 3 100 000,00zł..
Data publikacji: 2012-09-13
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

Uchwałą Nr 135/XV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Sprawozdania za IV kw. 2010 r.

Sprawozdania za IV kw. 2011 r.

Sprawozdania za II kw. 2012 r.

Uchwała Nr 152/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Narol.

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny