Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: ZP.271.11.2012 Remont dróg gminnych w m. Lipsko, Ruda Różaniecka, Lipsko ul. Kręta od km 0+000 do o+360, Ruda Różaniecka ul. Zaniwa od km 0+000do 0+260,budowa zatoki przystankowe
Data publikacji: 2012-08-02
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny