Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.06.2012
Nazwa pozycji: Przebudowa sieci energetycznej nN i budowa przyłączy kablowych w miejscowości Ruda Różaniecka, gmina Narol
Data publikacji: 2012-06-26
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., Oddział Zamość, Rejonowy Zakład Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim, ul. Piłsudskiego 73, 22-600 Tomaszów Lub.

Inwestycja pod nazwą:
Przebudowa linii napowietrznej nn i budowa przyłaczy kablowych w miejscowości Ruda Różaniecka

– obejmująca działki o nr ewid. 3042/3, 3042/4, 3272/8, 3271/2, 3287, 2968/1, 910/10, 3272/5, 3272/6, 3167, 3273/1 i 2816/1 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka.


 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny