Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2012-06-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
odpowiednio do zapisu § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomość.

1. Data i miejsce przeprowadzonego przetargu:
- 14 czerwca 2012 r. – Urząd Miasta i Gminy Narol.
2. Rodzaj przeprowadzonego przetargu:
- II przetarg ustny nieograniczony.
3. Oznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość stanowiąca własność Gminy Narol, położona w obrębie Ruda Różaniecka, oznaczona jako działki nr nr: 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącznej pow. 0,22 ha, zabudowane budynkiem piętrowym murowanym z parterowymi przybudówkami o pow. użyt. 340 m2 oraz budynkiem gospodarczym murowanym o pow. użyt. 20,5 m2, objęta księgą wieczystą Nr PR1L/00032658/6.
4. Cena wywoławcza nieruchomości - netto: 25 000,00 zł.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie wpłacił wadium.

 

Narol, dnia 14.06.2012 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny