Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Inormacja o wyborze ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych
Data publikacji: 2012-02-29
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Burmistrza Miasta i Gminy Narol  informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Narol do Ośrodka-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego-PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim", została złożona jedna oferta. Ofertę złożyło Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą:
ul. Słowackiego 7b
22-600 Tomaszów Lubelski.

Komisja Konkursowa ds. opiniowania ofert dokonała oceny złożonej oferty w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja Konkursowa rekomenduje do zawarcia umowy w/w ofertę - wysokość dotacji 5 900,00 zł.

Narol, dnia 27.02.2012r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny