Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.04.2012
Nazwa pozycji: Przebudowa targowiska w Narolu
Data publikacji: 2012-01-19
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja celu publicznego pod nazwą:
"Przebudowa targowiska w Narolu" - obejmująca działkę o nr ewid. 405/13 w Narolu, gmina Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny