Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.02.2012
Nazwa pozycji: Budowa drogi leśnej w leśnictwie Łówcza w km 0+ 343
Data publikacji: 2012-01-18
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Naleśnictwo Narol,
ul. Bohaterów Września 1939 r. 38, 37-610 Narol

Inwestycja celu publicznego pod nazwą:
"Budowa drogi leśnej w leśnictwie Łówcza w km 0 + 343"
obejmująca działki o nr ewid. 1385, 1382 i 1226 w obrebie geodezyjnym Łówcza, gmina Narol

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny