Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: ZP.271.15.2011 Kredyt Długoterminowy 1,5 miliona
Data publikacji: 2011-12-05
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

Zapytanie nr 1

W związku z przygotowaniem oferty kredytu dla Państwa Gminy, Bank ..........................zwraca się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu długoterminowego:
1. Sprawozdanie w sprawie wykonania budżetu za 2009 i 2010 r.
2. Opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za 2009 i 2010 r.
3. Opinii RIO w sprawie planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
4. Sprawozdanie RBNDS za 2009 i 2010 r.
5. Sprawozdanie RB28S, RB27S, RBN, RBZ, RBPDP za 2009 i 2010 r.
6.Zestawienie posiadanych kredytów z wyszczególnieniem: kwoty udzielonego kredytu, kwoty aktualnego zadłużenia , ostatecznego terminu spłaty   i wysokości rat przypadających do spłaty,
7. Regon i NIP. 

Ad. 1

Zarządzenie Nr 7/B/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Narolu z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 r.

Zarządzenie Nr 5/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Narol za 2010 r.

Ad. 2

Załączniki nr 1 i 2 do zapytania nr  1

Ad. 3

Załącznik nr 3 do zapytania nr 1

Ad. 4 i 5

Srawozdania za IV kwartał 2009 r.
Srawozdania za IV kwartał 2010 r.

Ad. 6

Załącznik nr 4 do zapytania nr 1

Ad.7

Załącznik nr 5 do zapytania nr 1

____________________________________________________________________

Do pobrania:
Sprawozdania za III kwartał 2011 r.
Uchwała Nr 109/XIII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wieloletnia prognoza finansowa

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny