Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.13.2011
Nazwa pozycji: Budowa linii napowietrznej i kablowej 15kV, stacji trafo STSRu–20/250–KK2 oraz linii napowietrznej i kablowej n/n w Narolu
Data publikacji: 2011-10-26
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., Rejonowy Zakład Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim, ul. Piłsudskiego 73, 22-600 Tomaszów Lubelski

Inwestycja pod nazwą:
Budowa linii napowietrznej i kablowej 15kV, stacji trafo STSRu–20/250–KK2 oraz linii napowietrznej i kablowej n/n na działkach o nr ewid. 1889/2, 1889/3, 1896, 1899, 1900/1, 1901, 1902, 1903/1 i 1903/3 w Narolu , gmina Narol

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny