Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.11.2011
Nazwa pozycji: Przebudowa sieci energetycznej nN, SN 15 kV i stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Kadłubiska, gmina Narol
Data publikacji: 2011-09-13
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., Rejonowy Zaklad Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Piłsudskiego 73, 22-600 Tomaszów Lub.

Inwestycja pod nazwą: Przebudowa sieci energetycznej nN, SN 15 kV
i stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Kadłubiska, gmina Narol
na działkach o nr ewid.:202, 209, 210, 211, 212, 213, 215/2, 259, 287, 291, 293, 294, 296/2, 297, 299, 300, 305, 315, 316, 318, 321, 353, 356, 363, 195, 196, 225, 226, 235, 236, 237, 238, 240, 245, 246, 248, 249, 252, 254, 255, 258, 260/1, 260/2, 261, 263, 264, 266/1, 266/2, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278/2, 278/3, 278/5, 278/6, 279/1, 279/2, 282, 283, 284, 285, 289, 295, 342, 286, 343, 347, 348, 386/2, 386/3 i 364
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny