Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.06.2011
Nazwa pozycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębiny
Data publikacji: 2011-05-23
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
 Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol 

Inwestycja pod nazwą:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębiny” – obejmująca działki:
• w obrębie geodezyjny Dębiny o nr ewid.: 170, 169, 162, 168, 165, 164, 171, 340, 341, 347, 330, 326, 324, 325/1, 323, 325/2, 322, 320, 321, 319, 160, 161/2, 161/1, 318, 329, 328, 317/2, 327, 317/1, 316, 315/1, 315/2, 314, 313, 312, 148, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 249, 247, 246, 243, 244, 242, 241, 240, 237, 236, 235, 200, 228, 231, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 175, 174, 172, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 259, 260/1, 262, 263, 265/1, 265/2, 294, 295, 542, 299, 300, 301, 311, 370, 368, 367, 366, 365, 364/2, 371, 372, 373, 302, 303, 309, 293, 292, 291, 290, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 281, 535/7, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 272, 271, 270, 533, 532, 531, 524/1, 524/2, 268, 267, 523, 522/1, 460, 518, 280, 173, 145, 146/1, 146/2, 147,
• w obrębie geodezyjny Jędrzejówka o nr ewid: 599, 1099, 141, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157/2, 157/1, 158/2, 158/1, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169/1, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186/1, 186/2,
• w obrębie geodezyjny Huta Złomy o nr ewid: 13/1, 16/2, 16/4, 59/2, 59/1, 60, 97, 65,
• w obrębie geodezyjny Wola Wielka o nr ewid: 1136/6, 1136/7, 1136/8.
 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny