Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.03.2011
Nazwa pozycji: Przebudowa mostów i przepustów na dopływach cieku Paucza
Data publikacji: 2011-04-29
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. 38, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą:
Przebudowa mostów i przepustów na dopływach cieku Paucza polegająca na rozbiórce istniejących i budowie nowych obiektów, obejmująca:
1) przepust na działce nr ewid. 2212 w obrębie geodezyjnym Płazów,
2) przepust na pograniczu działek nr ewid. 2214 i 2216 w obrębie geodezyjnym Płazów,
3) przepust na działce nr ewid. 3270 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka,
4) przepust na pograniczu działek nr ewid. 3282 i 3184 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka,
5) przepust na działce nr ewid. 3286 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka,
6) przepust na działce nr ewid. 2214 w obrębie geodezyjnym Płazów,
7) przepust na działce nr ewid. 3283 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka,
8) przepust na pograniczu działek nr ewid. 3269/2 i 3178/2 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka,
9) most na pograniczu działek nr ewid. 3269/2 i 3178/2 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka,
10) most na pograniczu działek nr ewid. 3282 i 3269/2 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka,
11) most na działce nr ewid. 3284 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka
 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny