Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji trans
Data publikacji: 2011-04-27
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.3.2011                                                                         Narol, dnia 26.03.2011 r.

Obwieszczenie

o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol”

i o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 10 ust.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) ) art. 21 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2011 r. po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. . „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol” oraz uzyskaniu opinii jednostek opiniujących: Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol”.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol”, opinie jednostek opiniujących oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie, z którą można się zapoznać jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 631 70 87 w godzinach pracy urzędu.

POUCZENIE

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                                                      BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

                                                                                           Stanisław WOŚ

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny