Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wyborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku
Data publikacji: 2011-04-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Agnieszka Eisenbardt-Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Agnieszka Eisenbardt-Karaś

Burmistrz Miasta i Gminy Narol informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru projektółw na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku zostały złożone 4 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny i wyboru złożonych ofer w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 853) oraz uchwałę Nr 339/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Narolu  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Narol.

Komisja konkursowa rekomenduje do zawarcia umów 4 oferty:

1. "Działalność szkoleniowa  młodzieży i dorosłych z terenu gminy Narol w piłce nożnej przy Miejskim Klubie Sportowym "Roztocze" Narol". Usługodawca - Miejski Klub Sportowy "Roztocze" Narol - 37 800,00 zł

2. "Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowychi udział we współzawodnictwie sportowym. Usługodawca -Ludowy Klub Sportowy "Roztocze" Ruda Różaniecka - 24 000,00 zł

3. "Rozwój sportu kwalifikowanego". Usługodawca - Ludowy Klub Sportowy "Tanew" w Woli Wielkiej - 14 100, 00 zł

4. "Upowszechnianie i krzewienie sportu w różnych dyscyplinach sportu dla młodziezy szkolnej i nie tylko, również dla starszych. Organizowanie imprez sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym w miejscowościach Płazów, Łówcza oraz innych". Usługodawca Ludowy Klub Sportowy "Leśnik" w Płazowie - 14 100,00 zł

 

Narol, dnia 14.04.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny