Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.05.2011
Nazwa pozycji: Przebudowa sieci energetycznej nN, SN 15kV i stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica
Data publikacji: 2011-04-14
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość
Inwestycja celu publicznego pod nazwą: 
Przebudowa sieci energetycznej nN, SN 15 kV i stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica, gmina Narol” – na działkach  o nr ewid. 166/3, 171, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 180/1, 1017/2, 558/3, 558/2, 560, 562, 563, 591/3, 591/4, 613,  608, 609, 819/4, 664, 665, 666, 667, 668, 663, 661, 673, 686, 806, 819/5, 672/3, 670, 669, 675/2, 674, 738/1, 675/1, 677/1, 693, 719, 754, 802/2, 803, 804/3, 805, 810, 808, 809, 819/2, 819/3, 819/6, 811, 812/2, 596, 598, 597, 599, 607.

Zakres inwestycji obejmuje:
 wymianę istniejącego słupa odgałęźnego (trojaka) na słup wirowany,
 przebudowę istniejącego odgałęzienia napowietrznego SN zasilającego stację transformatorowa na kablowe,
 wymianę stacji transformatorowej na STSRu-20/250 (jednosłupowej),
 przebudowę linii napowietrznej nN na odcinku od stacji transformatorowej „Łukawica 1” z wymianą wszystkich słupów wraz ze zbliżeniem linii do pasa drogowego i wymianą przewodów napowietrznych gołych na izolowane oraz wymiana odcinka linii napowietrznej na kablową (część zachodnia) wraz z budowa oświetlenia ulicznego,
 wymianę przyłączy napowietrznych na izolowane oraz przebudowę przyłączy napowietrznych na kablowe
 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny