Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Inormacja o wyborze ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych
Data publikacji: 2011-03-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Agnieszka Eisenbardt-Karaś

Burmistrza Miasta i Gminy Narol  informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Narol do Ośrodka-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego-PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim", została złożona jedna oferta. Ofertę złożyło Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  z siedzibą:
ul. Słowackiego 7b
22-600 Tomaszów Lubelski.

Komisja Konkursowa ds.opiniowania ofert dokonała oceny złożonej oferty w oparciu oustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja Konkursowa rekomenduje do zawarcia umowy w/w ofertę - wysokość dotacji 5 700,00 zł.

Narol, dnia 15.03.2011r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny