Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.02.2011
Nazwa pozycji: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - "ORLIK" w Narolu
Data publikacji: 2011-02-10
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol,

Inwestycja:
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - "ORLIK" w Narolu

Teren inwestycji:
działki o nr ewid. 57/14 i 64/1 w Narolu - teren Zespołu Szkół w Narolu

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny