Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji 06/2010
Nazwa pozycji: Budowa telekomunikacyjnej, wieżowej stacji transmisji danych PRZ22736 Narol.
Data publikacji: 2010-12-29
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 10a, 01-230 Warszawa

Inwestor zastępczy:
ATEM - Polska Sp. z o. o., Przedstawicielstwo Regionalne Zamość, ul. Okrzei 32,
22-400 Zamość

Inwestycja celu publicznego pod nazwą:
"Budowa telekomunikacyjnej, wieżowej stacji bazowej transmisji danych PRZ22736 Narol"

Lokalizacja:
Działka o nr ewid. 383/2, obręb geodezyjny Jędrzejówka, gmina Narol.

Charakterystyka obiektu:
1. Rodzaj - wieża h = 60m
2. System radiowy (GSM 900, 1800,UMTS) - 800, 900, 1800, 2600.
3. Azymuty anten: sektorowe, radioliniowe. 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny