Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 5-ciu działek w Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2010-12-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

Ogłaszenie  I  p r z e t a r g u  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Ruda Różaniecka, oznaczonej jako działki nr nr: 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącznej powierzchni 0,22 ha oraz budynek piętrowy murowany z parterowymi przybudówkami o pow. użyt. 340,0 m2 oraz budynek gospodarczy murowany, parterowy o pow. użyt. 20,5 m2. objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00032658/6.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny