Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji 5/2010
Nazwa pozycji: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśniena
Data publikacji: 2010-12-01
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol, ul. Krupiecka” – obejmująca działki o nr ewid. 464/1, 495 i 526/25 w obrębie geodezyjnym Narol.

Inwestor:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu,
ul. Krakowska 54, , 37-500 Jarosław

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny