Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Data publikacji: 2010-10-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Andrzej Kołodziej
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Andrzej Kołodziej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
Gmina Narol
w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się
o dofinansowanie) w ramach Osi Priorytetowej VII „spójność wewnątrzregionalna”, działanie 7.1 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór partnerów na realizację projektu pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola”
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny