Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Oferty rekomendowane do zawarcia umów/porozumień w ramach Programu Integracji Społecznej
Data publikacji: 2010-06-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Andrzej Kołodziej
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Andrzej Kołodziej

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dniu 11 maja 2010 roku, zostało złożonych łącznie 7 ofert:

Część I Usługi dla rodzin – 1 oferta
Część II Usługi dla dzieci i młodzieży – 5 ofert
Część III Usługi dla osób starszych oraz rodzin – 1 oferta

Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych ofert i rekomenduje do zawarcia umów/porozumień 6 najkorzystniejszych projektów.

Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę Banku Światowego zwaną CPP (Community Participation In Procurement- tj. Uczestnictwo Społeczności w Zamówieniach Publicznych) opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej, dostępnym na stronie internetowej: www.ppwow.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny