Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Organizacja Urzędu

Drukuj
Grupa: Organizacja Urzędu
Nazwa pozycji: UCHWAŁA Nr 81/XI/07 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU
Data publikacji: 2010-01-29
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

UCHWAŁA Nr 81/XI/07 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU z dnia 13 września 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Narol
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny