Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Narol
Data publikacji: 2009-12-21
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Narol, dnia 21.12.2009 r.

Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Narol - wytypowany został Pan Mariusz Kierepka, zam. Ruda Różaniecka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat wykazuje dużą wiedzę związaną z pracą na stanowisku związanym z ochroną środowiska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał największą ilość punktów ogółem.
Pan Mariusz Kierepka daje się zauważyć jako osoba energiczna, dyspozycyjna i posiadająca duży potencjał do pracy w urzędzie. Kandydat posiada wykształcenie wyższe, odpowiednie do pracy na tym stanowisku.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny