Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Gmina Narol ogłasza nabór partnerów do realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Narol poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”
Data publikacji: 2009-11-05
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Robert Pinkowicz


OGŁOSZENIE
Gmina Narol ogłasza nabór partnerów do realizacji zadania

pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Narol
poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.
Potencjalni partnerzy powinni spełniać następujące warunki:

  • Posiadać osobowość prawną z przynależnością do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
  • posiadać przeszkoloną kadrę wyposażoną w środki ochrony osobistej z umiejętnością obsługi samochodu ratowniczo-gaśniczego
  • posiadać obiekt ogrzewany umożliwiający garażowanie w/w samochodu
  • mieć określone cele statutowe polegające na zwalczaniu i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Narol


Termin składania wniosków upływa z dniem 26.11.2009 r.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny