Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska,Gm. Narol, powiat lubaczowski”
Data publikacji: 2009-09-14
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ROŚ.7615-10/09

Narol, 14.09.09 r.


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski”

i o możliwości zapoznania się
z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy


Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
zawiadamia,

że w dniu 14 września 2009 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 marca 2009 r. Gminy Narol ul. Narol 1, 37-610 Narol została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski”
.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski” oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 6317087 wew. 25 w godzinach pracy urzędu.


 


 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny